Cách nào xử lý dứt điểm ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu?

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Hải quan cho rằng, việc mở rộng bến bãi, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật tại các khu vực cửa khẩu biên giới là biện pháp lâu dài để xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thông quan

Để xử lý tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã hỗ trợ các DN nhanh chóng thông quan hàng hóa, kể cả ngoài giờ hành chính, tạo điều kiện cho các DN được bảo quản hàng hóa thuận lợi, đặc biệt là hàng hoa quả tươi, thủy hải sản đông lạnh.

Ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới vẫn kéo dài sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới vẫn kéo dài sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Tổng cục Hải quan đã tạo điều kiện tối đa và thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu tại địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch để thực hiện nhanh chóng thủ tục cho DN; giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu là nông sản qua cửa khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.

Phối hợp với các DN kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại chất lượng hàng hóa của DN trong thời gian chờ xuất khẩu; cho phép DN gửi hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan cần bảo quản vào các kho lạnh (bao gồm cả kho ngoại quan, kho lưu giữ hàng hóa TNTX đông lạnh) tại khu vực cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiến hành hội đàm với các cơ quan chức năng quản lý tại cửa khẩu của nước CHND Trung Hoa nhằm tăng cường năng lực thông quan, giải quyết nhanh tình trạng ùn tắc; xây dựng “vùng xanh” (vùng an toàn dịch bệnh) ở khu vực cửa khẩu biên giới.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc vẫn chưa giải quyết được dứt điểm và có chiều hướng gia tăng trong những ngày sau Tết Nhâm Dần.

Hiện nay, số lượng cửa khẩu có hoạt động xuất nhập khẩu trên tuyến biên giới phía Bắc rất hạn chế (có 7 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu song phương, 21 cửa khẩu phụ, 37 lối mở, nhưng trước tết Nguyên Đán chỉ có 11 cửa khẩu, lối mở hoạt động, sau Tết Nguyên đán chỉ có 9 cửa khẩu, lối mở đang hoạt động).

 

Do mỗi địa phương của Trung Quốc lại có quy trình tiêu chuẩn phòng chống dịch khác nhau, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan các tỉnh biên giới nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng “vùng xanh” (vùng an toàn dịch bệnh) ở khu vực cửa khẩu biên giới với quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch hài hòa với phía Trung Quốc nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc thông quan tại các cửa khẩu này cũng gặp nhiều khó khăn khi hàng hóa qua lại cửa khẩu với tình trạng nhỏ giọt do Trung Quốc áp dụng chính sách phòng chống dịch chặt chẽ và không bố trí được phương tiện vận tải, công nhân bốc xếp.

Kiến nghị mở rộng bến bãi

Nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của DN hai bên, Tổng cục Hải quan cho biết đã kiến nghị cơ quan hải quan Trung Quốc nghiên cứu thực hiện thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đã có đủ lực lượng chức năng; đặc biệt là các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới.

Để xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa, Tổng cục Hải quan cho rằng cần sự phối hợp của các địa phương phía Trung Quốc trong việc tạo điều kiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện các giải pháp thúc đẩy thông quan, thống nhất biện pháp giao nhận hàng hóa.

Mật độ xe tại Lạng Sơn cuối giờ chiều ngày 21/2 trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia.
Mật độ xe tại Lạng Sơn cuối giờ chiều ngày 21/2 trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

Bên cạnh đó là bố trí đủ phương tiện vận tải, công nhân bốc xếp và thống nhất các điều kiện, quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch tại các khu vực cửa khẩu để triển khai “vùng đệm”, “vùng xanh” tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Về phía Việt Nam, Tổng cục Hải quan kiến nghị cần mở rộng bến bãi, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu. Tổng cục Hải quan cho biết, việc mở rộng bến bãi, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật tại các khu vực cửa khẩu biên giới là biện pháp lâu dài các tỉnh biên giới sẽ nghiên cứu, quy hoạch và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai.

Để thúc đẩy thuận lợi hóa thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của DN hai bên, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị cơ quan hải quan Trung Quốc nghiên cứu thực hiện việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đã có đủ lực lượng chức năng, đặc biệt là các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan các tỉnh cũng chủ động phối hợp với các địa phương để đề xuất các phương án mở rộng bến bãi, hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu biên giới.