DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội vụ

10-12-2014 08:56
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Ngành nội vụ phải coi cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2015.
Ngày 9/12, tại hội nghị trực tuyến "Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành nội vụ", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Ngành nội vụ phải coi cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2015 để góp phần quyết định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, quyết định việc làm hài lòng người dân, giảm biên chế…".
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. 	Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, việc đơn giản hóa TTHC thời gian qua đã tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh… Đến nay, đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.169 TTHC trên tổng số 4.712 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 nghị quyết chuyên đề (đạt 89,5%). Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban hành nhiều văn bản quan trọng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Năm 2015, ngành nội vụ xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; công tác tôn giáo; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: Ngành nội vụ cũng xác định sẽ tập trung CCHC, cải cách chế độ công vụ công chức; hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để làm cơ sở quản lý biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, tiến hành đại hội Đảng các cấp có rất nhiều việc phải làm về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức. Vì vậy, ngành nội vụ không được xem nhẹ lĩnh vực nào, trong đó cần đặc biệt quan tâm tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ lớn. Đầu tiên là tập trung thực hiện tốt việc xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng, hiệu quả cao. Thứ hai, ngành phải quan tâm đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC. "Bộ Nội vụ phải đôn đốc với tinh thần thủ tục nào gây phiền hà cho người dân, DN, không cần thiết thì phải cương quyết bỏ; thủ tục nào đã đưa ra rồi, ở lĩnh vực nào vì sao chưa cải cách được, đôn đốc thực hiện và báo cáo Thủ tướng" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Nhiệm vụ thứ ba là thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; không tăng biên chế không có nghĩa giảm hiệu lực, hiệu quả. Phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%; với 50% còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm, phải được Thủ tướng đồng ý và Bộ Nội vụ thẩm định chặt. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành nội vụ tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ dân; nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm.

 
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Trần Huy Sáng kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, sửa quy định về quy trình, thẩm quyền thành lập thôn, tổ dân phố mới trong Thông tư số 04/2012/TT-BNV theo hướng: UBND cấp xã xây dựng đề án, xin ý kiến cử tri, trình HĐND cấp xã, trình UBND cấp huyện và trình lên UBND cấp tỉnh quyết định, chứ không phải thông qua HĐND cấp tỉnh. Như vậy sẽ giảm thủ tục, vẫn đảm bảo sự dân chủ và chặt chẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn, nhất là nhu cầu thành lập tổ dân phố ở các chung cư, khu đô thị mới hình thành có đông hộ dân sinh sống.

 
TAG: