Cán bộ, người dân Hà Nội gửi gắm niềm tin vào những quyết sách từ Đại hội XIII của Đảng

Hồng Thái - Trần Oanh - Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hôm nay, 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành ngày làm việc thứ nhất, đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt quan trọng với sự phát triển của đất nước. Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận những ý kiến của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô gửi gắm, đặt niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách tại Đại hội.

TS Nguyễn Hữu Dũng - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động & Xã hội, Bộ LĐTB&XH:

Kỳ vọng chính sách an sinh xã hội phát triển toàn diện

TS Nguyễn Hữu Dũng 

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua, Đảng ta đã thực hiện được các mục tiêu đề ra đạt kết quả toàn diện. Ở lĩnh vực thực hiện quản lý phát triển xã hội đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và huy động được sự tham gia tích cực, sâu rộng của mọi tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Nhà nước đã dành 21% ngân sách cho phúc lợi xã hội, đã thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Cụ thể, đời sống người có công không ngừng được nâng lên, đến nay 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Trong cuộc chiến chống đói nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam là một trong 30 nước trên thế giới tiếp cận chính sách giảm nghèo đa chiều và đã trở thành một trong những câu chuyện thành công nhất về giảm nghèo. Đặc biệt là thay đổi sâu sắc nhận thức của các cấp, ngành và người dân tự vươn lên thoát nghèo.

Việt Nam cũng là 1 trong 10 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới, với tỷ lệ chung là 2,48%. Để đạt kết quả này, có sự đóng góp của giáo dục nghề nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của thế giới, đứng thứ 118/189 quốc gia, năm 2019. Giờ đây, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã trở thành trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Đến nay, đã có trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Những thành quà này đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước cũng như tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, toàn diện và trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân.

Các tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn quận Thanh Xuân hòa chung không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Với mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đội ngũ chuyên gia lao động chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Những vấn đề này nên được cụ thể hóa thành quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta tiếp tục thực hiện chính sách người có công với cách mạng để đảm bảo tất cả người có công và gia đình họ có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn. Chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận theo hướng đa chiều và nâng mức chuẩn để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới giáo dục – đào tạo; đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng 4.0. Đồng thời, tiếp tục phát triển thị trường lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%, giảm lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp xuống dưới 25% vào năm 2025. Nhà nước tăng hỗ trợ để mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội tự nguyện; mở rộng và duy trì bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và dự phòng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) Lưu Ngọc Minh:

Đặt kỳ vọng vào những quyết sách mạnh mẽ của Đảng

Bà Lưu Ngọc Minh 

Cán bộ là gốc của mọi công việc, có cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm và thực sự vì dân thì mới đem lại sự đổi mới và đem lại những thắng lợi lớn cho công cuộc xây dựng đất nước, trong đó việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước Việt Nam.

Với sự chuẩn bị bài bản, khoa học nghiêm túc và sàng lọc, lựa chọn cán bộ tốt nhất cho Đại hội XIII, cho thấy quyết tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hướng về Đại hội XIII của Đảng, Nhân dân phường Nhân Chính nói riêng, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nói chung đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) Phạm Đình Phùng:

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Ông Phạm Đình Phùng 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng rất đầy đủ và thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại hiện nay, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Với mục đích nhìn thẳng vào mặt yếu kém để khắc phục, từ đó xây dựng những giải pháp, tạo chuyển biến tích cực và thật hiệu quả.

Văn kiện trọng tâm của Đại hội đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Báo cáo cũng nêu ra quan điểm chỉ đạo và những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tôi tin tưởng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng sức đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá. Ban Chấp hành khóa mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Đây là điều mà cán bộ và người dân mong đợi.