Cần đặc biệt chăm lo cho thanh niên dân tộc thiểu số

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu gồm 80 thanh niên tiêu biểu các dân tộc Việt Nam, nhân dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại đây, nhiều cán bộ đoàn thanh niên kiến nghị, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm hơn đến đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho thanh niên trong tìm kiếm việc làm, hỗ trợ vốn vay để làm kinh tế…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc, đặc biệt là thanh niên dân tộc, nhờ đó đời sống dân trí ngày được nâng lên, văn hóa được bảo tồn, an ninh chính trị được giữ vững. Phó Chủ tịch nước động viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, làm thế nào để tổ chức thanh niên và mỗi cán bộ đoàn là một "cán bộ dân vận khéo" để dân tin theo Đảng, đoàn kết xây dựng đất nước. Đồng thời đề nghị T.Ư Đoàn cần đặc biệt chăm lo cho thanh niên các dân tộc thiểu số, bởi chính họ là những hạt nhân và tuyên truyền cho đồng bào để giảm những hủ tục.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần