Cần nâng cao hoạt động tư vấn của Hội đồng tư vấn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/11, Thường trực MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tổ chức, hoạt động các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2009 – 2014, định hướng nhiệm kỳ tới 2014 – 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Xuân Điệp khẳng định, nhiệm kỳ qua, các Hội đồng tư vấn của MTTQ TP (bao gồm Hội đồng: Dân chủ & Pháp luật; Văn hóa – xã hội; Kinh tế, công tác Tôn giáo) đã thực hiện đúng quy định, điều lệ của MTTQ Việt Nam, hoạt động hiệu quả, huy động của các thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý của TƯ và TP có kinh nghiệm, uy tín trên các lĩnh vực, đã đóng góp tích cực trí tuệ và đầy trách nhiệm vào dự thảo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội TP, xây dựng nông thôn mới, các dự án trọng điểm… góp phần vào thành tựu phát triển của TP. Các hội đồng tư vấn đã cơ bản nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đánh giá sát thực tiễn ở các lĩnh vực để góp ý xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức MTTQ các cấp.

 
Ảnh ông Phạm Lợi - Nguyên Chủ tịch MTTQ TP phát biểu tại Hội nghị.
Ông Phạm Lợi - Nguyên Chủ tịch MTTQ TP phát biểu tại Hội nghị.
Một trong những hạn chế là, cơ chế tư vấn phản biện xã hội chưa rõ, việc hướng dẫn chỉ đạo của các Hội đồng tư vấn (cấp trên), những thông tin về  các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của TƯ và TP, các dự án chưa được truyền tải kịp thời, đầy đủ, nên việc triển khai kế hoạch tư vấn gặp khó khăn….

Ngoài ra, một số ý kiến, của các Hội đồng tư vấn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền góp ý vào những công việc nội dung cụ thể, như cho các dự thảo, văn bản… nhưng không thấy phản hồi. Do vậy, phần nào hạn chế, đánh giá chất lượng tư vấn phản biện cũng như định hướng phản biện cho tập trung.

Hội nghị ghi nhận những kiến nghị, trong đó cần xây dựng bộ phận tổng hợp, những kiến nghị, phản ánh của các Hội đồng tư vấn, thông qua Thường trực MTTQ TP gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của TP về những nội dung, liên quan góp ý, và cho biết ý kiến  phản hồi của các cơ quan này, nhằm đánh giá, nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn, phản biện, đúng trọng tâm và đúng các quy định, điều lệ quy định của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình hoan nghênh, ghi nhận những đóng góp tích cực của thành viên  các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ qua, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tâm huyết, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển Thủ đô. Nhiệm kỳ tới (2014 - 2019) có 5 Hội đồng tư vấn (thêm Hội đồng tư vấn tổng hợp và phản biện xã hội), tổng cộng có 63 thành viên.

Chủ tịch MTTQ TP Đào Văn Bình đề nghị các Hội đồng tư vấn cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành TP, tập trung nghiên cứu tư vấn phản biện, góp ý vào chương trình, dự án, các đề tài, chủ trương chính sách liên quan phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết để tạo đồng thuận, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TP.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các Hội đồng tư vấn cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, huy động các cộng tác viên, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chủ nhiệm, tăng cường công tác thông tin, phối hợp hoạt động giữa các Hội đồng tư vấn và các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, góp phần hoàn thành vào các nhiệm vụ chính trị của TP.