Cần Thơ: Kiến nghị xử lý sai phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong mua sắm vật tư, trang thiết bị trong phòng chống dịch Covid-19 và việc thực hiện Nghị quyết 68/2021 ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 52/2021 của HĐND TP Cần Thơ trên địa bàn huyện Thới Lai.

Kết luận đã nêu ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thới Lai.

Một phần thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Cần Thơ.
Một phần thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Cần Thơ.

Trong đó, cơ quan quản lý các gói thầu dựa trên các bảng báo giá không có đầy đủ thông tin về ngày, tháng, năm để xác định đơn giá vật tư y tế, làm cơ sở xác định giá gói thầu, chỉ định thầu, ký hợp đồng là không phù hợp; sử dụng các bảng báo giá chưa khách quan làm cơ sở xác định giá gói thầu, chỉ định thầu, ký hợp đồng là chưa đúng theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, có 6/12 gói thầu, cơ quan quản lý gói thầu không thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng…

Cơ quan quản lý gói thầu không thực hiện công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các gói thầu đều chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có phê duyệt nhưng thời điểm phê duyệt chưa đúng theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, còn có 11/12 gói thầu, cơ quan quản lý gói thầu không lập hồ sơ nhập kho vật tư y tế để theo dõi, quản lý là không phù hợp.

Việc thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện còn một số hạn chế, thiếu sót…

Việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên, trước hết trách nhiệm chính thuộc Giám đốc Trung tâm Y tế và các cá nhân là Trưởng khoa dược, Trưởng khoa xét nghiệm, Kế toán thuộc Trung tâm và các cá nhân khác có liên quan.

Kết luận cũng nêu rõ, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 52/NQ-HĐND của HĐND TP bao gồm:

Việc thẩm tra, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng theo Nghị quyết 52 chưa chặt chẽ, dẫn đến danh sách phê duyệt có nhiều trường hợp trùng lắp (trùng tên, trùng CMND/CCCD…) nên chưa thể xác định đúng đối tượng nhận hỗ trợ, cá biệt có trường hợp khai hồ sơ ở hai ấp khác nhau để nhận hỗ trợ nhiều lần nhưng chưa được phát hiện.

Việc thẩm tra, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Quyết định 2362/QĐ-UBND trên địa bàn huyện chưa chặt chẽ dẫn đến trùng lắp chính sách hỗ trợ. Có trường hợp đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 52 nhưng vẫn tiếp tục nhận theo chính sách khác chưa đúng quy định…

Trên cơ sở các hạn chế, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra.

Trong đó, kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai theo thẩm quyền.

Đồng thời, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị UBND TP chỉ đạo UBND huyện Thới Lai chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong mua sắm vật tư, trang thiết bị trong phòng chống dịch Covid-19 và việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn và việc hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Chỉ đạo UBND huyện Thới Lai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền; UBND huyện Thới Lai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan…

Đối với xử lý về tài chính, trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP đã kiến nghị xử lý số tiền sai phạm qua thanh tra là hơn 451 triệu đồng. Trong đó, tổng số tiền kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là hơn 319 triệu đồng, tổng số tiền kiến nghị giảm trừ khi thanh toán là hơn 131 triệu đồng...