Cần Thơ: Yêu cầu chủ đầu tư ký cam kết giải ngân vốn đầu tư công

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa có dấu hiệu tích cực, các chủ đầu tư có tỷ trọng vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung.

Đó là nhận định của UBND TP Cần Thơ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của TP.

Từ thực trạng đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, TP Cần Thơ giao 30 chủ đầu tư (CĐT)/chủ dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 6.629 tỷ đồng (cấp thành phố hơn 4.929 tỷ đồng và quận/huyện hơn 1.699 tỷ đồng).

Theo số liệu do Kho bạc Nhà nước Cần Thơ báo cáo, tính đến ngày 27/4/2022, trong số 18 CĐT có tỷ trọng vốn lớn, có 6 CĐT có tỷ lệ giải ngân dưới 10% (trong đó có 4 CĐT chỉ đạt dưới 5%)…

Mặc dù TP Cần Thơ đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa có dấu hiệu tích cực, chậm cải thiện, các CĐT có tỷ trọng vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của TP.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu trường hợp có tỷ lệ giải ngân dưới 10% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Ảnh: G.Lam
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu trường hợp có tỷ lệ giải ngân dưới 10% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Ảnh: G.Lam

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, chủ tịch UBND quận/huyện khẩn trương quán triệt, chỉ đạo tập trung nguồn lực, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về lộ trình giải ngân.

Cụ thể, đến 30/6/2022 giải ngân đạt 25 - 35% kế hoạch; đến 30/9/2022 đạt 60 - 70%; đến 31/12/2022 đạt 80 - 90%; đến 31/1/2023 đạt từ 95% kế hoạch vốn được giao.

Yêu cầu các CĐT rà soát lại tỷ lệ giải ngân của đơn vị mình, trường hợp có tỷ lệ giải ngân dưới 10% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Đồng thời, đánh giá lại tiến độ dự án, lập kế hoạch giải ngân cụ thể để chuẩn bị cho hội nghị ký cam kết giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2022 giữa CĐT/chủ dự án với Chủ tịch UBND TP, dự kiến vào giữa tháng 5/2022, đối với 30 CĐT.

Trường hợp đến ngày 31/1/2023 tỷ lệ giải ngân dưới 95% kế hoạch vốn được giao, sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2022, chậm nhất đến quý II/2022 phải hoàn thành việc ký hợp đồng thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị (trong đó cần đặc biệt quan tâm các dự án trọng điểm, chiếm tỷ trọng vốn lớn).

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2022, tập trung nguồn lực thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu, khẩn trương lập báo cáo quyết toán…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh CĐT Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) và các dự án chuẩn bị đầu tư từ Sở Y tế sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm CĐT. Thực hiện hoàn thành trước ngày 15/5/2022.

Tham mưu UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị ký cam kết giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2022 nêu trên, mời Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng dự. Đồng thời, chuẩn bị nội dung bản cam kết của các CĐT, các quận/huyện về giải ngân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác cuối năm 2022.

Tiếp tục tăng cường và năng lực CĐT, quản lý dự án; thường xuyên kiểm tra và thay thế kịp thời tổ chức, cá nhân thiếu phẩm chất, yếu năng lực, gây cản trở công tác triển khai dự án…