Cảnh cáo ông Đinh La Thăng, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị

Theo TTXVN/VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).