Cảnh sát Quản lí hành chính luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ra đời ngày 18/4/1946, qua 65 năm công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đất nước qua các thời kì.

KTĐT - Ra đời ngày 18/4/1946, qua 65 năm công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đất nước qua các thời kì.

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là một lực lượng hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực: Đăng ký quản lý nhân hộ khẩu; Cấp và quản lý chứng minh nhân dân; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý con dấu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Tiến hành các biện pháp phòng ngừa giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở và giữ gìn trật tự công cộng...

Từ năm 1986, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tiến hành đổi mới toàn diện các mặt công tác phục vụ lợi ích của nhân dân, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền dân chủ XHCN trong điều kiện đất nước mở cửa, hội nhập, thực hiện nền kinh tế thị trường…

Quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động QLHC về TTXH những năm đổi mới, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, chú trọng công tác sơ, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm, từng bước nghiên cứu đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản QPPL mới. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã trực tiếp, phối hợp nghiên cứu, ứng dụng nhiều đề tài khoa học, đề xuất các giải pháp tăng cường các mặt công tác: Quản lý hộ khẩu; quản lí vũ khí - vật liệu nổ; quản lý các nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; công tác CSKV- CAPTX về ANTT; công tác CSTT; và xây dựng đề án cấp quản lý CMND theo công nghệ mới; Dự án luật cư trú; Đề án tổ chức hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh; tổ chức các đợt tổng kiểm tra nhân hộ khẩu, các chiến dịch vận động thu hồi vũ khí- vật liệu nổ tàng trữ sử dụng trái phép… Đồng thời đề xuất ban hành, sửa đổi hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý quan trọng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và các yêu cầu hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CAND trong quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đặc biệt, từ năm 1999 lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã triển khai thực hiện Đề án tổ chức hoạt động của lực lượng phản ứng nhanh (CS113) thường trực 24/24 giờ sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tin báo và yêu cầu của nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những vụ việc phức tạp về ANTT đạt được hiệu quả cao, trở thành một lực lượng mũi nhọn trực tiếp đấu tranh trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Nhằm nâng cao năng lực công tác, sức chiến đấu, hệ thống tổ chức Cảnh sát QLHC về TTXH đã được củng cố, kiện toàn từ Cục đến các địa phương, cơ sở; chú ý công tác rà soát, phân loại, sắp xếp tinh ngọn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung chuyên sâu, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng, tập huấn võ thuật - nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và với tăng cường trang bị công cụ, phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác, sức chiến đấu cho toàn lực lượng. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Công an.

Phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả thiết thực trong lực lượng như: Phong trào  Ba nhất  trong CS113, Phong trào thi đua "CSKV, CAPTX về ANTT vì nhân dân phục vụ"; Cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; Chương trình hành động Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ... 

Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn của lực lượng CSQLHC về TTXH trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2006 Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng. Riêng tại cơ quan Cục, tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc từ năm 2006 đến nay liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Chính phủ, Bộ, ngành tặng nhiều bằng khen trong công tác cũng như trong xây dựng lực lượng.

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSQLHC về TTXH đã lớn mạnh về nhiều mặt, không ngừng phát triển cả về tổ chức lực lượng và chức năng nhiệm vụ. Mặc dù có các tên gọi khác nhau nhưng luôn luôn được xác định là một lực lượng hoạt động nghiệp vụ của ngành Công an, có tổ chức chặt chẽ, tập trung, chính quy được hình thành từ Trung ương đến cơ sở. Qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì, bền bỉ tiến hành các hoạt động QLHC về TTXH thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Với những thành tích to lớn đạt được, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, công tác QLHC về TTXH đã rà soát, loại bỏ hàng trăm loại biểu mẫu không còn phù hợp; tiến hành tổng rà soát trên 500 văn bản hành chính các loại, qua đó đã đề nghị bãi bỏ hàng trăm văn bản trái thẩm quyền hoặc hết hiệu lực. Đồng thời đã tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 92 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, trong đó có 01 luật, 01 pháp lệnh, 43 nghị định, nhiều thông tư, văn bản hướng dẫn nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động QLNN về TTATXH, từng bước giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và những khó khăn vướng mắc liên quan.