Cấp giấy chứng nhận quyền về nhà đất trong tối đa 50 ngày

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
 

Theo đó, các trường hợp được cấp giấy chứng nhận là chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh).

Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (còn gọi là Văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp huyện);  tại xã, thị trấn có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng này hoặc UBND xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 50 ngày với trường hợp cấp lần đầu, không quá 30 ngày với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bổ sung quyền sở hữu tài sản, cấp lại giấy bị mất, không quá 20 ngày với trường hợp cấp đổi. Thời gian này không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009. Các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản gắn với đất đã cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý.

Theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở cũ, có nhiều loại giấy tờ về nhà đất cùng tồn tại. Giấy đỏ của Luật Đất đai 1993 công nhận quyền sử dụng đất. Giấy đỏ Luật Đất đai năm 2003 quy định quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Còn giấy hồng có ba loại: Giấy hồng cũ công nhận nhà và đất theo Nghị định 60/CP của Chính phủ, giấy hồng mới được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005 cùng công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Giấy hồng theo Nghị định 95/CP công nhận công trình xây dựng trên đất thuê, đất mượn.


 

 

Kinh tế đô thị cuối tuần