Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/11, Thành ủy Hà Nội đã khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 165 cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Đây là một trong những nội dung nhằm thực hiện Quy định số 164-QÐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái nhấn mạnh việc cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của TP rất cần thiết bởi thế giới vận động, thay đổi hàng ngày hàng giờ.
Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái phát biểu tại lễ khai giảng.

 
Trong 5 ngày học tập, các cán bộ lãnh đạo, quản lý TP có cơ hội nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, khả năng vận dụng kiến thức vào công tác. Đồng chí yêu cầu mỗi học viên lớp học thu xếp công việc, tập trung học tập, nghiên cứu nghiêm túc bảo đảm hiệu quả cao nhất. 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được bổ sung, cập nhật những kết quả nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chủ trương, chính sách quản lý, phát triển kinh tế của Thủ đô, đất nước và thế giới...