Cầu Giấy: Hạn chế vay nặng lãi, tín dụng đen nhờ vốn tín dụng chính sách

Phương Nga
Chia sẻ

Kinhtedothi – Chiều 12/7, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn quận.

Trong 20 năm qua, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quận đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững; tạo việc làm; đảm bảo an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội...

Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Vốn tín dụng chính sách đã đến với 8/8 phường trên địa bàn quận, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Với 33.615 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó có 13.041 lượt khách hàng là hộ nghèo, 528 lượt khách hàng là hộ cận nghèo vay vốn đã góp phần giúp cho các hộ vay thoát nghèo; giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động mỗi năm, giúp cho gần 100 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; 3.804 lượt người lao động được trả lương trang trải cuộc sống trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19….

Hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở cơ sở, hỗ trợ tích cực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân của quận có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.
Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân của quận có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội. Cùng với đó, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Quận ủy, HĐND, UBND quận; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận, từ năm 2018 đến nay, quận không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2017 là 0,11% (62 hộ) giảm xuống còn 0,03% (23 hộ) vào cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều rất lớn, hoạt động tín dụng chính sách xã hội vẫn phải tiếp tục được quan tâm hơn nữa để triển khai phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ và TP.

UBND quận Cầu Giấy khen thưởng 12 tập thể và 25 cá nhân của quận có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.
UBND quận Cầu Giấy khen thưởng 12 tập thể và 25 cá nhân của quận có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân; UBND quận Cầu Giấy khen thưởng 12 tập thể và 25 cá nhân của quận có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần