Cầu Giấy hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2020, quận Cầu Giấy đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) với tổng số thu là 7.280 tỷ 771 triệu đồng/6.746 tỷ 660 triệu đồng dự toán, đạt 107,9% dự toán pháp lệnh (DTPL). Trong đó, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều tăng trưởng so với năm 2019.

Ông Lê Quang Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy cho biết, xác định việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 là hết sức khó khăn, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách đến từ lãnh đạo, đội thuế và toàn thể cán bộ, nhân viên…
 Lãnh đạo quận Cầu Giấy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 2020.
Cụ thể, Chi cục Thuế đã chủ động tham mưu đề xuất với Quận ủy, HĐND, UBND quận về công tác phối hợp thực hiện giữa các Chi cục Thuế với các đơn vị trong quận và UBND các phường trong việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế và quản lý thuế; Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ hoạch toán thu nộp, đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.
Cùng với đó, hàng tháng Chi cục Thuế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, giao nhiệm vụ đến từng đồng chí Phó Chi cục Trưởng nhằm gắn trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo với từng đội thuế được phân công phụ trách. Chủ động tham mưu đến UBND quận, UBND các phường và các đơn vị trong quận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN, hộ kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi đề người nộp thuế được hưởng đầy đủ ưu đãi theo pháp luật, từ đó các DN tiếp tục duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có nguồn tiền nộp thuế cho NSNN.
Cũng theo Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy Lê Quang Hùng, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, HĐND, UBND, sự quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên, năm 2020, 7/9 khoản thu, sắc lệnh thế hoàn thành vượt DTPL. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh đạt 4.545 tỷ 648 triệu đồng/4.267 tỷ 760 triệu đồng dự toán, tương đương 106,7% DTPL và bằng 102,2% so với cùng kỳ. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 31 tỷ 85 triệu đồng/27 tỷ 600 triệu đồng dự toán, đạt 112,6% DTPL và bằng 107% so với cùng kỳ.
Thu tiền cho thuê đất đạt 382 tỷ 418 triệu đồng/290 tỷ đồng, đạt 131,9% dự toán; tiền sử dụng đất đạt 368 tỷ 726 triệu đồng/175 tỷ đồng, đạt 210,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 1 tỷ 517 triệu đồng/1 tỷ đồng, đạt 151,7%; phí - lệ phí đạt 68 tỷ 907 triệu đồng/61 tỷ 700 triệu đồng, đạt 111,7%; Các khoản thu khác đạt 196 tỷ 106 triệu đồng/101 tỷ 600 triệu đồng, đạt 193%.
 Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, năm 2021, công tác thu NSNN của quận được TP giao 6.855 tỷ đồng, tăng 108 tỷ 340 triệu đồng, tương đương 1,6% so với năm 2020. Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh là 3.791 tỷ 200 triệu đồng; thuế sử dụng đất 27 tỷ 500 triệu đồng; tiền cho thuê đất 180 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.137 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 981 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 1,3 tỷ đồng; lệ phí trước bạ 602 tỷ 700 triệu đồng; phí - lệ phí 66 tỷ 100 triệu đồng và các khoản thu khác 68 tỷ 200 triệu đồng.
Để hoàn thành những mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà đề nghị Chi cục Thuế quận Cầu Giấy nói riêng và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các biện pháp đã đề ra theo hướng, vừa hoàn thành mục tiêu đề ra, vừa tạo sự hứng khởi cho các DN, người nôp thuế… “Các đơn vị chức năng cần đặt ra những nhiệm vụ cho từng tháng, từng quý để đảm bảo công tác thu NSNN DTPL được TP giao” - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà nhấn mạnh.