Chấm dứt sử dụng các hòm thư điện tử công cộng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành văn bản 1846/UBND-VX yêu...

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành văn bản 1846/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử @hanoi.gov.vn.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND, ngày 17/12/2013, về việc Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện nghiêm việc sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn để trao đổi văn bản tài liệu trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Thành phố.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND, ngày 17/12/2013, của UBND Thành phố Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố; chấm dứt việc sử dụng các hòm thư điện tử công cộng (yahoo, gmail...), các hòm thư điện tử không đúng theo quy định; đối với văn bản phát hành của các cơ quan vi phạm quy định về việc sử dụng hòm thư điện tử trong giao dịch hành chính điện tử của Thành phố, yêu cầu các cơ quan nhận văn bản trả lời về cơ quan phát hành, không tiếp nhận xử lý.

UBND TP giao Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND TP cập nhật kết quả thực hiện của các cơ quan làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua năm 2014.