Chấn chỉnh việc sử dụng nguồn vốn ODA

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có công văn chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Theo đó, ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg về việc thẩm định công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ là chủ chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi chỉ đạo các Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi và đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đối với những đơn vị có các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp và có nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị tiến hành rà soát, kiểm điểm những tồn tại trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, đề ra những giải pháp khắc phục và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Rà soát, kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của các Ban quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi để đảm bảo năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện dự án và quản lý hợp đồng. Định kỳ hàng năm có báo cáo về công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng trong các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khai theo đúng nội dung hướng dẫn của Chỉ thị.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo, đề xuất để UBND thành phố xem xét, có hình thức xử lý phù hợp.

 Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị kịp thời gửi báo cáo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.