Chất lượng không khí Hà Nội đang suy giảm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 28/12, Sở TN&MT cho biết, vừa hoàn thành báo cáo tổng thể hiện trạng môi trường Hà Nội.

Báo cáo chỉ rõ, chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội đang bị suy giảm. Hiện nay, giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm lớn đối với không khí, đặc biệt là sự phát thải các khí CO, VOC và NO2. Lượng thải các khí này tăng lên hàng năm cùng với sự phát triển về số lượng của các phương tiện giao thông. Hầu hết các ngã ba, ngã tư ở Hà Nội đều có nồng độ bụi tổng số vượt tiêu chuẩn cho phép. Biểu hiện rõ nhất vào mùa khô, điển hình như các tuyến đường Kim Liên, Giải Phóng, Phùng Hưng (Hà Đông), Nguyễn Trãi... Đối với các khu vực đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nồng độ bụi lơ lửng trong không khí còn cao hơn mức cho phép nhiều lần. Tương tự, các khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp cũng là những nơi có hàm lượng bụi cao vượt mức cho phép.