Chất lượng nước biển miền Trung đã ổn định

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là kết quả từ Chương trình quan trắc đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung vừa được Bộ TN&TMT triển khai hồi tháng 5/2017.

Người dân đã trở lại các bãi tắm tại 4 tỉnh miền trung.

Cụ thể, từ ngày 4 đến 9/5/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&TMT) đã triển khai Chương trình quan trắc để đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung sau một năm xảy ra sự cố. Chương trình được triển khai trên các tuyến khảo sát đã thực hiện năm 2016, tập trung vào các khu vực có vùng xoáy cục bộ, có khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn và khả năng tích lũy độc tố trong trầm tích cao hơn như Sơn Dương, phía Đông cửa Nhật Lệ và Sơn Chà (Thừa Thiên Huế).

Kết quả quan trắc cho thấy, đối với môi trường nước biển, giá trị của các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. Đối với các thông số ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng Phenol và sắt (Fe), giá trị của các thông số này tại tất cả các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016.

Tuy nhiên, theo Bộ TN&MT tại một số khu vực có thông số Tổng dầu mỡ khoáng có giá trị vượt giới hạn cho phép đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. Các vị trí này chủ yếu tập trung tại vùng biển Vũng Áng - Hà Tĩnh, ven biển cửa Nhật Lệ - Quảng Bình. Kết quả này khá tương đồng với những đánh giá về chất lượng nước biển ven bờ của nước ta trong những năm gần đây, tại một số khu vực, nước biển ven bờ đã bị ô nhiễm dầu mỡ khoáng do hoạt động công nghiệp ven biển và hoạt động của các cảng biển và giao thông trên biển.

Đối với môi trường trầm tích biển, toàn bộ các mẫu trầm tích biển trong chương trình quan trắc của Bộ TN&MT trong tháng 5/2017 cho thấy, tất cả các thông số đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép về chất lượng trầm tích.

Như vậy, sau 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, kết quả quan trắc, giám sát cho thấy, đã ổn định, môi trường biển các địa phương này (bao gồm nước biển và trầm tích biển) đã an toàn đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và khu vực bãi tắm, thể thao dưới nước. Đặc biệt các thông số gây ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng Phenol và sắt đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016, Bộ TN&MT kết luận.