Chi cục Thuế quận Hà Đông tổ chức Đại hội lần thứ 3 với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/2, Chi cục Thuế quận Hà Đông đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đại hội Đảng bộ khác trong toàn quận.

 Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Chi cục Thuế quận đã đề ra các Nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm đi kèm các nhóm giải pháp công tác thuế phù hợp với từng thời kỳ để chỉ đạo triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo đánh giá từng nguồn thu, phát hiện kịp thời và dự báo sát tình hình, diễn biến nguồn thu đối với từng khoản thu, sắc thuế trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế, có các hành vi trốn lậu thuế, gian lận thuế. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách.

Kết quả, thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua các năm (2016-2020) liên tục hoàn thành và vượt dự toán giao. Tổng thu NSNN 5 năm đạt 20.366,9 tỷ đồng, vượt dự toán Cục Thuế Hà Nội giao 4.335,6 tỷ đồng, tăng 27% so với dự toán, tăng hơn 2 lần so với nhiệm kỳ trước.
 Biểu quyết tại Đại hội.
Đảng bộ luôn chú trọng quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới, các chủ trương chính sách của Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Tài Chính về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp; phối hợp với bộ phận Một cửa của quận niêm yết công khai các hồ sơ kê khai, nộp thuế; phối hợp với Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại thực hiện trao đổi thông tin, truyền dữ liệu thu thuế đảm bảo chính xác, kịp thời; tập trung rà soát, đối chiếu, chuẩn hoá dữ liệu với người nộp thuế đảm bảo chính xác nghĩa vụ giúp các chức năng quản lý thuế thường xuyên khai thác và sử dụng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai diện rộng hình thức kê khai thuế, nộp và hoàn thuế điện tử. 100% lượt hồ sơ hoàn thuế được thực hiện qua hình thức điện tử, với số tiền hoàn 449 tỷ đồng; tỷ lệ nộp tờ khai thuế tăng cao so với đầu nhiệm kỳ và luôn duy trì ổn định 99% số tờ khai phải nộp; trong đó số hồ sơ đúng hạn đạt trên 96% số tờ khai đã nộp, tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ và tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt trên 95%.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ đề ra nhiệm vụ: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN và công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế; phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; giữ gìn các giá trị minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới.