Chỉ đạo đối với một số dự án của Thừa Thiên Huế

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 49A.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 49A. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, bổ sung Dự án vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2 để thực hiện.

Về vốn đầu tư Dự án công trình cầu qua sông Hương, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, bổ sung Dự án vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 8/4/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Việc chỉ định thầu công trình cầu qua sông Hương sẽ được xem xét sau khi Dự án bố trí được vốn để thực hiện. Trước mắt, tỉnh khẩn trương lựa chọn phương án kiến trúc, chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định..

Đối với Dự án tái định cư dân vạn đò sông Hương, tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn đã bố trí. Trường hợp còn thiếu vốn, tỉnh báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện của Dự án, gửi Bộ Tài chính xem xét ứng tiếp vốn cho Dự án đồng thời làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán hàng năm để thu hồi số vốn đã ứng của Dự án trên.

Thủ tướng đồng ý việc đầu tư xây dựng trường đào tạo nghề cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Tỉnh hoàn tất thủ tục đầu tư và chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện. Trường hợp khó khăn về vốn, tỉnh có  văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế đô thị cuối tuần