DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chỉ giám sát thủ công giữa ga Yên Viên và Đồng Đăng đến hết 2015

05-09-2015 17:07
Kinhtedothi - Theo Tổng cục Hải quan, việc giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK giữa ga đường sắt quốc tế Yên Viên (Hà Nội) và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Lạng Sơn) chỉ thực hiện bằng Biên bản bàn giao, đến hết ngày 31/12/2015.
 Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, việc giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK giữa ga đường sắt quốc tế Yên Viên (Hà Nội) và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (Lạng Sơn) chỉ thực hiện bằng Biên bản bàn giao, đến hết ngày 31/12/2015.

Theo quy định hàng hóa XK, NK vận chuyển giữa Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và Ga đường sắt quốc tế Yên Viên phải khai báo tờ khai vận chuyển độc lập và người khai báo là người vận chuyển (trưởng ga liên vận quốc tế hoặc trưởng tàu đường sắt quốc tế).
Tuy nhiên, Cục Hải quan Hà Nội cho biết, hiện nay hai ga trên vẫn chưa tiến hành đăng ký kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với cơ quan Hải quan, để khai báo tờ khai vận chuyển độc lập.

Chính vì vậy, theo Cục Hải quan Hà Nội, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN, nên cho phép hai Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên và ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng tiến hành giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK bằng Biên bản bàn giao, đến hết ngày
31/12/2015.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội sẽ làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam hỗ trợ kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với cơ quan Hải quan ,để khai báo tờ khai vận chuyển độc lập, từ ngày 1/1/2016.

Để tạo thuận lợi cho DN, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan Hà Nội. Theo đó, trong thời gian chuẩn bị hạ tầng để triển khai việc khai báo vận chuyển độc lập, cho phép Chi cục Hải quan Ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên và Chi cục Hải quan Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng thực hiện việc giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK phải khai báo vận chuyển độc lập bằng Biên bản bàn giao. Thời gian thực hiện giám sát hải quan bằng Biên bản bàn giao đến hết ngày
31/12/2015.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Lạng Sơn chủ động làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để hỗ trợ Ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên và Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng tiến hành đăng ký kết nối hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan với cơ quan hải quan, để khai báo tờ khai vận chuyển độc lập theo đúng quy định.
TAG: