Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 ước tính tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013 (Quý I tăng 5,3%; quý II tăng 6,9%).

Trong mức tăng chung toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm nay, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1% (Quý I tăng 7,4%; quý II tăng 8,6%), đóng góp 5,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất và phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng tiếp tục giảm ở mức 1,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn như sau: Đà Nẵng tăng 10,8%; Quảng Nam tăng 10,2%; Hải Phòng tăng 10%; Hải Dương tăng 8,4%; Đồng Nai tăng 7,8%; Bình Dương tăng 7,7%; Cần Thơ tăng 7,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,2%; Hà Nội tăng 4,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 3,3%; Quảng Ninh tăng 1,3%; Bắc Ninh giảm 2,4%; Quảng Ngãi giảm 21,7%.

Tại thời điểm ngày 1/7/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,2% so với cùng thời điểm năm 2013 (Cao hơn mức tăng 8,8% của cùng thời điểm năm trước và cao hơn mức tăng 12,8% của cùng thời điểm tháng trước).

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic tăng 8,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 4,5%; dệt tăng 1,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 12,3%.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 41,9%; sản xuất kim loại tăng 40,4%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 38,4%; sản xuất trang phục tăng 36,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 30,4%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm nay là 77,2%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 161,2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 127,1%; sản xuất chế biến thực phẩm 98,2%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2014 tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 5,1% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,9%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,5%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 3,2%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn tại thời điểm 1/7/2014 như sau: Quảng Ninh tăng 11,1% so với cùng thời điểm năm trước; Vĩnh Phúc tăng 8,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 6,3%; Quảng Nam tăng 6,2%; Đồng Nai tăng 4,8%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,4%; Bắc Ninh tăng 2,1%; Đà Nẵng tăng 1,9%; Hải Phòng tăng 1,7%; Cần Thơ tăng 0,6%; Bình Dương tăng 0,2%; Hà Nội tăng 0,2%; Hải Dương giảm 0,1%; Quảng Ngãi giảm 1%.