Chi tiết mức phạt mới liên quan đến Căn cước công dân - Ảnh 1

07:09 13/01/2022