Chia sẻ những kinh nghiệm quý trong phòng, chống tội phạm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Kỳ họp Đại hội đồng Interpol 80, Trung tướng Phạm Quý Ngọ thay mặt Đoàn Việt Nam đã trao 5 kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm và cam kết hợp tác chặt chẽ với Interpol là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội...

, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đảm bảo xử lý có hiệu quả các loại tội phạm; coi trọng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Kinh nghiệm về tăng cường, củng cố, phát triển năng lực của các lực lượng Cảnh sát đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, rửa tiền, công nghệ cao, buôn bán người, tham nhũng… 

Trên cơ sở chia sẻ các kinh nghiệm của mình, Đoàn Việt Nam cam kết: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một nước thành viên, sử dụng triệt để kênh hợp tác Interpol để chia sẻ thông tin về công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp điều tra, khám phá các tổ chức tội phạm, phòng, chống khủng bố, buôn lậu ma túy, mua bán người, công nghệ cao, rửa tiền, truy bắt đối tượng bỏ trốn;Trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm xuyên quốc gia có xu hướng chuyển dịch từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển; Phối hợp và hỗ trợ công tác đào tạo nâng cao năng lực trên các lĩnh vực của Cảnh sát Việt Nam.