Chiến lược cụ thể cho phòng, chống động đất

Chia sẻ

KTĐT - Hội thảo: "Kết cấu công nghệ xây dựng nhà cao tầng - Những vấn đề đối mặt" do trường Đại học Xây dựng Hà tổ chức ngày 20/9 đã đưa ra nhiều vấn đề mà ngành Xây dựng Việt Nam phải đối mặt trong xây dựng nhà cao tầng, đặc biệt là việc thiết kế các công trình chịu động đất.

Các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực đều cho rằng, việc thiết kế kháng chấn là một vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do đó cần có một chiến lược và các bước đi cụ thể để thực hiện.