Chính phủ đã chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 23/2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ.

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, quán triệt phương châm ngay từ đầu nhiệm kỳ là “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”; kế thừa kinh nghiệm quản lý điều hành từ các nhiệm kỳ trước, Chính phủ đã khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; hàng năm đều đề ra phương châm hành động, quan điểm điều hành và các nhiệm vụ , giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không ngừng đổi mới mạnh mẽ, kiên định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Đảng, Quốc hội đề ra.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trước tình hình dịch Coivid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất quan điểm điều hành với tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” trong điều kiện “bình thường mới”.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, trong quản lý điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sâu sát thực tiễn, nhận định đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, kiến thiết các cơ chế, chính sách, pháp luật, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
 Trong đó, năm 2018 và 2019, Chính phủ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao; riêng năm 2020, mặc dù gặp tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão, lũ nhưng đã hoàn thành 8/12 chỉ tiêu Quốc hội giao và thực hiện thành công “mục tiêu kép”.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp
Thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh đến các thành quả của Chính phủ. Một là, Chính phủ đã tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ.
Hai là, Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử.
Ba là, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Bốn là, Chính phủ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của Nhân dân; thích ứng và ứng phó kịp thời với tình hình, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19.
Năm là, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước; đồng thời, chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp
Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, nhiệm kỳ qua, Chính phủ thể hiện tốt là cơ quan chấp hành của Quốc hội, luôn lắng nghe và thực hiện đúng Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo đó, Chính phủ đã có chuyển biến mạnh mẽ, quan tâm công tác hoàn thiện thể chế; xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật. Bên cạnh đó là điều hành cân đối giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, công nghệ, bảo vệ môi trường, ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân cũng như giữ vững an ninh chính trị và tật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Cải cách hành chính đạt hiệu quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế có những thành công nổi bật.
“Khi đất nước đứng trước hiểm hoạ thiên tai, đại dịch thì Chính phủ xử lý nhanh và kiểm soát tình hình, có giải pháp rất hiệu quả, được nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế ca ngợi” – Chủ tịch Quốc hội nói.
Bày tỏ ấn tượng về Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ này, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần tránh quan điểm "kết quả đạt được thuộc về sự điều hành nhạy bén, năng động của Chính phủ nhưng khi không đạt được cái gì đó thì các báo cáo hay “đổ thừa” do bất cập, chồng chéo của pháp luật mà không thừa nhận yếu kém trong tổ chức thực hiện". Theo Chủ tịch Quốc hội, “cái gì thuộc trách nhiệm của chúng ta thì phải nhận để phối hợp làm tốt hơn. Nói pháp luật chồng chéo thì cần cụ thể khoản nào, điểm nào, điều nào chứ không “đổ thừa” cả hệ thống pháp luật. Nếu pháp luật chồng chéo thì đất nước không được như ngày nay đâu, do đó nên rõ ràng trong đánh giá.