Chính phủ họp bàn về tái cấu trúc Petro Vietnam, Vinachem

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong tuần này, Thường trực Chính phủ sẽ có các phiên họp đặc biệt thảo luận các đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Theo các nội dung chính trong Đề án tái cấu trúc Petro Vietnam, Tập đoàn này sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực SXKD chính: Thăm dò khai thác dầu khí, lọc - hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao, trong đó cốt lõi là thăm dò khai thác dầu khí. 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam với vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng. Hiện, Tập đoàn có 44 công ty con trong đó có 7 công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.