DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên

Công Thọ
27-07-2016 10:35
Kinhtedothi - Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng và 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ...
Sáng 27/7 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới 2016-2021.

Cơ cấu Chính phủ gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, trong đó có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, dự kiến chỉ đạo phân công theo dõi các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, khoa giáo văn xã, nội chính, đối ngoại.
chính phu
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thàng viên, gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng và 21 bộ tưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ
17 bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.  

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Chính phủ giữ nguyên cơ cấu số lượng, có 27 thàng viên, gồm Thủ tướng, 5 phó thủ tướng và 21 bộ tưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Chủ nhiệm UB pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ cho biết, UB Pháp luật tán thành với đề nghị của Thủ tướng về cơ cấu số lượng của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa 14 có 27 thành viên gồm Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 21 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cơ cấu này được kế thừa từ các nhiệm kỳ trước đây, phù hợp với nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ được QH thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức và hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo điều hành của Thủ tướng trong giai đoạn hiện nay.

Việc phân công 5 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo 5 nhóm lĩnh vực như dự kiến trong tờ trình của Thủ tướng giúp cho công tác chỉ đạo điều hành có sự chuyên sâu, tạo điều kiện để Chính phủ vừa tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, vừa ứng phó kịp thời trước những tình huống công việc đột xuất phát sinh trong điều hành KT-XH trên các lĩnh vực.

Việc phân công 1 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại, đồng thời kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao như những nhiệm kỳ qua cho thấy sự hợp lý và hiệu quả, phù hợp với pháp luật và yêu cầu quản lý, đảm bảo sự tương quan trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt trong bối cảnh nước ta ngày càng mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, có một số ý kiến trong UB Pháp luật đề nghị nên có 1 Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp; về lâu dài nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa.

UB Pháp luật đề nghị Thủ tướng báo cáo chi tiết hơn với Quốc hội về dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng với các ngành, lĩnh vực, cơ quan, bảo đảm sự cân đối hợp lý, làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét quyết định.

Ngay sau đó, các ĐBQH đã thảo luận ở đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.
TAG: