Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn ODA

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Dự kiến, hội nghị trực tuyến về tình hình giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2021 và do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA đang rất chậm. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 4935/VPCP-QHQT về việc chuẩn bị Hội nghị về tình hình giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021...

Theo đó, để bảo đảm chất lượng Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tham dự Hội nghị chuẩn bị báo cáo tình hình phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021, gồm: Số kế hoạch vốn nước ngoài Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021; số đã giải ngân đến ngày 15/7/2021; số vốn kế hoạch còn lại chưa giải ngân năm 2021 của từng chương trình, dự án.

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án, nguyên nhân (cả về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện); kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn nước ngoài những tháng còn lại năm 2021. Đồng thời gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trước ngày 26/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để báo cáo chung tại Hội nghị, trong đó tập trung vào tổng hợp tình hình giao, phân bổ vốn, giải ngân vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021 của từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan, số vốn chưa giải ngân năm 2021 của từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan.

Báo cáo tổng hợp chung các khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án; nguyên nhân (cả thể chế chính sách và tổ chức thực hiện); đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy giải ngân số kế hoạch vốn nước ngoài được giao năm 2021. Tổng hợp, trình Phó Thủ tướng Chính phủ trước ngày 3/8/2021.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự kiến chương trình, kịch bản, thành phần tham dự cuộc họp báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 3/8/2021.

Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021 của các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, trong đó báo cáo công tác kiểm soát chi tại Kho bạc nhà nước, tình hình xử lý đơn rút vốn, ký hợp đồng vay lại; hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài năm 2021 và gửi Bộ KH&ĐT (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) trước ngày 29/7/2021 để tổng hợp, báo cáo. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Số liệu mới nhất được Bộ Tài chính cập nhật, tính đến hết ngày 10/6/2021, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn nước ngoài của các bộ, ngành là 1.253 tỷ đồng, đạt 7,53% so với dự toán được giao (mới có 5/13 bộ, ngành giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021).

Đáng chú ý, các bộ, ngành chủ yếu vẫn đang giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn 2020. Từ 1/1 - 10/6, tổng số giải ngân theo kế hoạch vốn 2020 của các bộ, ngành là 2.187,7 tỷ đồng (gần gấp đôi số giải ngân theo kế hoạch vốn 2021).

Lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý, nếu giải ngân tốt vốn ODA và vốn ưu đãi nước ngoài sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ về tài chính, ngân sách dự toán đã được Quốc hội giao. Ngược lại, việc giải ngân nguồn vốn này đạt thấp, kéo dài là đáng quan ngại. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt của toàn thể hệ thống chính trị, theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời các chủ dự án giải quyết các vướng mắc nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính sẽ phối hợp báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/NĐ-CP về quản lý vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho phù hợp, chủ yếu ở nội dung điều chỉnh dự án, sao cho thuận lợi hơn và Nghị định 97 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần