[Chính sách bảo hiểm] Xin cấp sổ và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Tôi chưa có sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện thì cần những giấy tờ gì? Có những Thông tư/Quyết định nào liên quan đến vấn đề này mà tôi có thể đối chiếu không?” – Chị Nguyễn Thị Phương (quận Hà Đông, Hà Nội)

BHXH Hà Nội trả lời:
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật BHXH 2014 về Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ BHXH như sau:
"1. Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu bao gồm:
b) Tờ khai tham gia BHXH của người lao động”.
Ngoài ra điều luật trên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Quyết định 595/QĐ- BHXH về thủ tục đăng ký, điều chỉnh BHXH như sau:
“Điều 24. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ”.
Như vậy, để tham gia BHXH tự nguyện, bạn cần điền tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS và nộp cho đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.
Nếu bạn chưa có sổ bảo hiểm thì cơ quan BHXH sẽ cấp sổ bảo hiểm cho bạn trong thời hạn quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 99 Luật BHXH 2014:
“b) 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;”.
Sau khi nhận đủ hồ sơ của bạn, cơ quan BHXH sẽ cấp sổ bảo hiểm cho bạn trong thời hạn 7 ngày, nếu bạn tham gia BHXH lần đầu. Bạn có thể tìm hiểu thêm các quy định sau để đối chiếu: Điều 2, Điều 4, Điều 97, Điều 99 của Luật BHXH 2014, Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 18/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.