Chính sách cấp bách hỗ trợ chăn nuôi và thủy sản

Chia sẻ

KTĐT - Để tháo gỡ khó cho sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay.

Các Ngân hàng tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm; nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.

Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cá tra

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, bảo đảm tiêu thụ cá tra với giá mua ổn định và có lợi cho người sản xuất.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải tiếp tục có các giải pháp lâu dài để phát triển sản xuất chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm cho thị trường và nguyên liệu cho xuất khẩu.

Địa phương hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành hàng tiếp tục tìm kiếm thị trường, chỉ đạo tổ chức liên kết, hợp tác giữa nông dân với các doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; kịp thời kiến nghị cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn kể cả sửa đổi, bổ sung chính sách mới nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa ổn định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, gay gắt nhất là từ cuối tháng 3 đến nay. Ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh, chất cấm, giá sản phẩm chăn nuôi liên tục tụt giảm và giảm thấp nhất kể từ 2 năm gần đây.

Cụ thể, giá thịt lợn hơi xuất chuồng tại miền Bắc, từ 53.000-54.000 đồng/kg trong tháng 1 giảm liên tục xuống còn 42.000-43.000 đồng/kg trong tháng 6, giảm gần 20%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lý giải, với mức giá này nhiều người sản xuất chăn nuôi đang bị thua lỗ nặng, bình quân 1 kg lợn hơi lỗ 6.000-8.000 đồng và 1 kg gà lỗ 5.000-7.000 đồng.

Do vậy, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất chăn nuôi và thủy sản đang là việc làm rất cần thiết hiện nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần