Chính sách mới về thoái vốn, bán cổ phần

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg hướng dẫn một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trướng chứng khoán của Doanh nghiệp Nhà nước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Để phổ biến các chính sách mới tới một số đối tượng chịu sự điều chỉnh của Quyết định, ngày 9/10 tới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp Cục Tài chính Doanh nghiệp, Sở GDCK Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến một số chính sách mới về thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách mới của Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, Hội nghị cũng sẽ giới thiệu tới công chúng về hoạt động đấu giá cổ phần gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết tại Sở GDCK; đồng thời tạo cơ hội trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan quản lý, vận hành thị trường chứng khoán nhằm chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, ghi nhận ý kiến đóng góp hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và tham gia thị trường chứng khoán.

Kinh tế đô thị cuối tuần