Chính thức thu lệ phí cấp mới Căn cước công dân

An Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 256 /2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân.
Mức thu lệ phí cấp mới đối với công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục; đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân là 30.000 đồng/thẻ.
Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 50.000 đồng/thẻ.
Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam là 70.000 đồng/thẻ.
Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu nói trên.
Thông tư cũng quy định 5 trường hợp được miễn lệ phí gồm: Công dân dưới 16 tuổi đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại; đổi thẻ Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; cấp mới, đổi, cấp lại cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng; cấp mới, đổi, cấp lại thẻ cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; đổi thẻ khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 170/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
Thông tư mới của Bộ Tài chính có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc công dân từ 16 tuổi trở lên sẽ phải nộp lệ phí kể cả khi xin cấp mới thẻ căn cước công dân.
Hiện nay, việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp căn cước công dân được triển khai từ đầu năm 2016 và thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 170.
Gần 1 năm qua, những đối tượng công dân đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu không phải nộp phí mà chỉ phải nộp khi đổi hoặc xin cấp lại.