DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chống biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững

19-02-2016 10:06
Kinhtedothi - Tổng cục Quản lý Đất đai vừa hoàn thành báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp Quốc gia.
Tuổi trẻ tham gia trồng cây chống biến đổi khí hậu. (Ảnh minh họa)
Tuổi trẻ tham gia trồng cây chống biến đổi khí hậu. (Ảnh minh họa)
Quan điểm điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối là việc tính toán, phân bổ nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương được định hướng từ trên xuống dưới. Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực hạ tầng then chốt. Ưu tiên bố trí quỹ đất cho những dự án quan trọng, tạo đột phá phát triển và có tác động lan tỏa lớn. Đảm bảo hợp lý quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ… Quy hoạch sử dụng đất dọc tuyến ven biển đảm bảo tính kết nối liên vùng, phát huy được thế mạnh của khu vực ven biển, khai thác hợp lý quỹ đất ven biển nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng không gian biển và bờ biển lâu dài cho cộng đồng và đảm bảo mục tiêu quốc phòng, an ninh. Việc sử dụng đất phải hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia là hết sức quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tổng cục Quản lý Đất đai cần tập trung làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất phát triển hạ tầng… để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia, kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, nhất là đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
TAG: