Chống lãng phí ngay từ xây dựng dự toán

Bảo Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HĐND TP vừa có Thông báo số 28 về nguyên tắc, định hướng điều chỉnh dự toán năm 2017; nguyên tắc, định hướng phân bổ ngân sách năm 2018 của TP Hà Nội.

Theo đó, rà soát tất cả các nguồn vốn hiện có của TP để bố trí nguồn vốn đáp ứng nhu cầu chi cấp thiết; Cân đối, sắp xếp nguồn kinh phí để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, các nhiệm vụ chi cấp thiết. Đồng thời, rà soát dự toán chi để cắt giảm, lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách hoặc không có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2017 để tập trung vốn cho các nhiệm vụ cấp bách, dân sinh bức xúc, các dự án trọng điểm của TP.
 Ảnh minh họa
HĐND TP cũng yêu cầu, về xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách năm 2018, phải đảm bảo nguyên tắc cân đối thu, chi; phương án phân bổ ngân sách phải theo đúng nguồn thu ngân sách TP... Bảo đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán; bảo đảm hiệu quả chi ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, trong đó: Bố trí dự toán chi thường xuyên để thực hiện đầy đủ các các chế độ, chính sách đã ban hành, nhất là các chế độ chi đảm bảo an sinh xã hội và chế độ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức; chi đầu tư XDCB phải tập trung nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Việc lập dự toán chi phải đúng tính chất nguồn kinh phí và triệt để tiết kiệm…
HĐND TP chỉ rõ, chương trình mục tiêu được phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm theo chương trình, kế hoạch triển khai được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Không phân bổ đối với chương trình chưa có kế hoạch triển khai được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng toàn bộ nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên bố trí đầu tư lĩnh vực GD&ĐT, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của cấp có thẩm quyền…