Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước TP về kết quả giải ngân các dự án

Hồng Thái - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - “Các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với TP về kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước TP về kết quả giải ngân các dự án” - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ngày 5/7, báo cáo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, đến ngày 30/6/2022, toàn TP giải ngân được 10.777 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch; cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày báo cáo tại Kỳ họp
Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trình bày báo cáo tại Kỳ họp

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số dự án phát sinh một số hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án, một số trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân của dự án. Vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ; phê duyệt, điều chỉnh giá đất bồi thường GPMB; việc bán nhà, quỹ nhà tái định cư; phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm định phê duyệt dự án lĩnh vực giao thông…

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, TP xác định việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định từ đầu năm, 6 tháng cuối năm 2022, các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi chủ đầu tư phải nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các quy định, các chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện công khai kết quả giải ngân hàng tháng, hàng quý trên Cổng Thông tin điện tử TP và tại cuộc họp giao ban hàng tháng của UBND TP.

Đồng thời, định kỳ thực hiện gửi báo cáo kết quả giải ngân đến Thường trực Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TP theo các địa bàn, đơn vị phụ trách để theo dõi, giám sát. Tiếp tục chỉ đạo đưa kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2021 kéo dài thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2022 đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khoá XVI
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khoá XVI

Bên cạnh đó, giao Sở Nội vụ chủ trì kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và tham mưu UBND TP xử lý nghiêm các đơn vị giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng. Triển khai hoạt động có hiệu quả 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đâu tư công năm 2022 của TP do 6 Phó Chủ tịch UBND TP là Tổ trưởng.

Sở TN&MT chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB; tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác GPMB. UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh việc giải ngân của các dự án, cả cấp thành phố và cấp huyện. Triển khai tốt công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp TP trên địa bàn do các Ban Quản lý dự án của TP làm chủ đầu tư. Cân đối bố trí ngân sách huyện đối ứng với ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cho cấp huyện với các dự án xác định là sẽ hoàn thành trong năm 2022 theo chỉ đạo của thành phố.

“Ngoài ra, phải nâng cao trách nhiệm, quyết tâm của các chủ đầu tư, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án, chủ động dự báo các khó khăn, vướng mắc khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục dự án. Lập kế hoạch giải ngân cụ thể và cam kết với TP về kết quả giải ngân theo từng dự án, từng tháng, từng quý và chịu trách nhiệm toàn diện trước TP về kết quả giải ngân các dự án…” - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần