Chủ động đối thoại, hạn chế bức xúc của công dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 123 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo".

Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp chính quyền từ TP đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về quản lý quy hoạch, đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng, GPMB; làm tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, quản lý trật tự xây dựng, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách để hạn chế các vụ khiếu nại, tố cáo. 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của người dân.