Chủ động, linh hoạt để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 30/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai nhiệm vụ năm 2012 và khen thưởng 27 tập thể, có nhân có thành tích năm 2011. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thủ đô năm 2011 được triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực, chủ động, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực. Cá hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của Thành ủy và cấp ủy các cấp. hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, gắn với nội dung và đối tượng cụ thể. Công tác báo chí-xuất bản đã có nhiều chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; làm tốt nhiệm vụ quản lý và định hướng các hoạt động báo chí của Hà Nội. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, khoa giáo, thông tin công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ được triển khai nghiêm túc thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. 100% đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức quán triệt nghị quyết cho cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, đảng viên của địa phương, đơn vị mình. Việc tổ chức quán triệt nghị quyết được cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên dự học đạt trên 90%, nhiều chi, đảng bộ đạt 100%. Nhiều địa phương, đơn vị, các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy trực tiếp là báo cáo viên truyền đạt nghị quyết cho cơ sở, đã tạo được  gắn kết, liên hệ chặt chẽ giữa nội dung nghị quyết với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và của Đảng bộ TP. Ý thức học tập của đa số cán bộ, đảng viên nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể trong đối thoại, thảo luận, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đánh giá cao kết quả ngành tuyên giáo đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra còn có nơi, có lúc, công tác này chưa được coi trọng. “Tại sao trong cùng điều kiện, hoàn cảnh như nhau, nhưng có đơn vị làm rất tốt, lại có đơn vị triển khai rất hời hợt, chất lượng đạt thấp. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và làm rõ tại sao để có hướng khắc phục”. Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2012, đồng chí yêu cầu hệ thống tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai học tập 9 chương trình công tác của Thành ủy, chủ động triển khai học tập các chương trình công tác lớn, trong đó đặc biệt chú trọng đến Chương trình 01 về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Tiếp tục tập trung vào chương trình xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Chú trọng công tác cải cách hành chính, bởi dù đã có chuyển biến nhưng so với yêu cầu đề ra vẫn chưa đạt. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Ngành Tuyên giáo giúp cấp ủy chủ động đấu tranh và đấu tranh hiệu quả các âm mưu của các thế lực thù địch; chủ động cung cấp thông tin, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí, nhất là những việc khó, như đảm bảo trật tự giao thông; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. UBND TP cũng đã tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2011 cho 4 đơn vị, 2 Tập thể Lao động tiên tiến, tặng bằng khen 4 tập thể.