Chủ động nắm bắt, đẩy mạnh công tác định hướng tư tưởng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền thời gian qua được hệ thống tuyên giáo tổ chức triển khai sâu rộng, nhiều hình thức phong phú, nổi bật là việc quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy đến các đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức 19 cuộc giao ban thông tin báo chí, nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố như cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, kế hoạch cung ứng điện, nước, phòng chống lụt bão… kịp thời cung cấp thông tin, định hướng những vấn đề dư luận đang quan tâm như giao thông đô thị, đổi giờ làm, trông giữ xe, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý lễ hội…

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã chủ động phối hợp, hướng dẫn nội dung công tác bồi dưỡng đảng viên năm 2012. Đến nay, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy phối hợp với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở 180 lớp với hơn 25.000 học viên, trong đó khối Đảng có 70 lớp với hơn 9.000 học viên, khối Nhà nước có 27 lớp với hơn 4.600 học viên, khối đoàn thể có 23 lớp với hơn 3.600.000 học viên…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, trên địa bàn Thủ đô vẫn còn xảy ra nhiều vấn đề bức xúc, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải nâng tầm về nghiệp vụ, chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kịp thời phát hiện và định hướng dư luận, tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những Nghị quyết của T.Ư và các chương trình công tác lớn của thành phố.