Chủ động phòng, tránh và ứng phó với thiên tai

Chia sẻ

KTĐT - Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng chống lụt bão (PCLB) và giảm nhẹ thiên tai (22/5), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ bao đời nay, PCLB, thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước ta. Trong những thập kỷ gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân và sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão. Trong đó quán triệt phương châm "4 tại chỗ", "chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời", giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo vệ sự sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.