Chủ động tiếp cận những nét mới trong hoạt động HĐND

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức giới thiệu chuyên đề về 2 Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND rất trúng và đúng.

Sáng 18/8, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì hội nghị chuyên đề của Thường trực HĐND TP Hà Nội giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức giới thiệu chuyên đề về 2 Luật này rất trúng và đúng, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm cung cấp thông tin, tài liệu quan trọng, những nét mới trong Luật để các đại biểu HĐND TP và các quận, huyện, thị xã triển khai kịp thời ngay sau khi Luật có hiệu lực. Hội nghị chuyên đề lần này cũng đặt vấn đề tổng kết công tác tổ chức, hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong bối cảnh 2 luật mới sắp có hiệu lực, do đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các địa phương chủ động đánh giá những mặt mạnh, hạn chế, nhất là vấn đề liên quan đến Luật cũ để từ đó tiếp cận Luật mới, tổ chức xây dựng bộ máy ngay từ đầu nhiệm kỳ gắn với kiện toàn cấp ủy. Đồng thời HĐND các cấp cần tăng cường tuyên truyền, xây dựng mô hình hoạt động mới đảm bảo đúng yêu cầu của Luật và thực tiễn.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND TP và HĐND các quận, huyện, thị xã... đã nghe PGS.TS Lê Minh Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội truyền đạt, giới thiệu nội dung của 2 Luật trên, trong đó nhấn mạnh những điểm mới. Theo đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có 5 điểm mới, đó là phân chia đơn vị hành chính có thêm khái niệm "Đơn vị hành chính tương đương" sẽ là cơ hội để các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có thể phát triển "TP trong TP"; phân loại đơn vị hành chính ngay trong luật (trước đây giao cho Chính phủ thực hiện); việc sáp nhập, chia tách lãnh thổ từ cấp tỉnh đến cấp xã đều do Luật định và tiêu chí chia tách do UBTV Quốc hội quyết định; Luật mới cũng thay đổi cấu trúc, thẩm quyền của chính quyền địa phương như nâng số đại biểu chuyên trách, thêm Phó Chủ tịch HĐND, thành lập thêm Ban đô thị của HĐND đối với các TP; có chương riêng quy định về chính quyền hải đảo và đơn vị hành chính đặc biệt. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND quy định rõ tuổi đi bầu và ứng cử; người tạm giữ, tạm giam được quyền bầu cử, nếu đến ngày bầu cử được thả tự do thì Ủy ban bầu cử đơn vị đó xóa tên bầu cử tại nơi giam giữ; chuyển, bổ sung danh sách cử tri đến nơi cư trú để bầu.