Chủ tịch HĐQT CK Sacombank chia tay bộ máy điều hành

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/6, 53 cổ đông đại diện trên 83 triệu cổ phần (65,99% vốn điều lệ) đã tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (mã SBS).

Đại hội cổ đông Chứng khoán Sacombank đã thông qua việc miễn nhiệm 4/5 thành viên Hội đồng Quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chứng khoán Sacombank đã rút khỏi Hội đồng Quản trị và chính thức nói lời chia tay trong bộ máy điều hành.

Thay vào đó, Đại hội đã bầu 5 thành viên Hội đồng Quản trị Chứng khoán Sacombank, gồm: ông Kiều Hữu Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước), ông Phạm Nhật Vinh, ông Võ Duy Đạo, bà Nguyễn Hải Tâm, ông Hoàng Mạnh Tiến. Trong đó, ông Kiều Hữu Dũng được bầu làm Chủ tịch Chứng khoán Sacombank nhiệm kỳ 2010-2014. Ông Dũng hiện đang làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông Chứng khoán Sacombank cũng đã bầu hai thành viên Ban kiểm soát mới, gồm: ông Hứu Ngọc Nghĩa và Nguyễn Nhật Hải. Trong đó, ông Nghĩa được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

Về hoạt động kinh doanh, Chứng khoán Sacombank đã thông qua mục tiêu giảm lỗ trước thuế năm 2012 xuống 663 tỷ đồng (quý 1 lỗ 798 tỷ đồng), trong đó quý 2 lãi 9 tỷ đồng, quý 3 lãi 11,7 tỷ đồng và quý 4 lãi 15,5 tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu, Đại hội cổ đông Chứng khoán Sacombank thông qua việc phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu với giá phát hành tối thiểu bằng mệnh giá. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vào vốn kinh doanh của Công ty.

Tại đại hội cổ đông, Tổng giám đốc Chứng khoán Sacombank Nguyễn Thanh Hùng cho biết Công ty đã cắt giảm nhân sự từ 384 người cuối năm 2011 xuống còn 180 người vào quý 1/2012. Không chỉ có nhân sự giảm, nguồn vốn của SBS cũng giảm nhanh, từ 8.855 tỷ đồng cuối năm 2011 xuống còn 2.035 tỷ đồng vào cuối quý 1/2012.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần