Chủ tịch HĐQT PVCFC Bùi Minh Tiến xin từ nhiệm

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đơn ông Bùi Minh Tiến nêu lý do từ nhiệm là chuyển công tác khác theo phân công của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thời điểm từ nhiệm là khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

Ông Bùi Minh Tiến hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), người đại diện phần vốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công ty.
  Ông Bùi Minh Tiến.
Ông Tiến có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Khoa học ngành Vật lý.
Ông Tiến cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị tại nhiều đơn vị chủ chốt trong ngành Dầu khí và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
Năm 2013, ông Tiến chuyển công tác về PVCFC đảm nhận chức vụ Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng thành viên PVCFC. Ngày 15/1/2015 khi chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần ông được tín nhiệm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Ngày 12/6/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ông Bùi Minh Tiến thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVCFC và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.