Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư đối với xã hội

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư đối với xã hội; giữ vững niềm tin của nhân dân, của xã hội, của khách hàng đối với đội ngũ luật sư nước ta” -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III diễn ra ngày 26/12 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Quang Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực và hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 luật sư toàn quốc dự Đại hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Liên đoàn Luật sư Việt Nam bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những đóng góp to lớn của giới luật sư Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Trong năm qua, sự trưởng thành, lớn mạnh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong 2 nhiệm kỳ qua đã cho thấy Liên đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn luật sư, các luật sư trong cả nước; tập hợp và tổ chức luật, động viên luật sư tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng chống các vi phạm; góp phần củng cố và tăng cường pháp chế trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước và hoạt động xã hội. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhà nước, cộng đồng xã hội, cộng đồng doanh nghiệp với giới luật sư Việt Nam, góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, nghề luật sư ở nước ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tỷ lệ luật sư trên số dân ở nước ta vẫn ở mức thấp so với các nước phát triển trên thế giới. Chất lượng hành nghề luật sư chưa đáp ứng được đòi hỏi của hoạt động tranh tụng và yêu cầu dịch vụ tư vấn pháp luật trong nước và quốc tế. Phẩm chất chính trị, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của một bộ phận nhỏ luật sư chưa cao, chưa chuyên nghiệp… Điều đó làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nghề luật sư vốn rất đáng trân trọng trong xã hội.

“Hơn bao giờ hết, luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động. Luật sư phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đồng thời bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước. Việc phát triển đội ngũ luật sư cần đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, không chạy theo số lượng để đảm bảo xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức, ngang tầm nhiệm vụ” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đối với Liên đoàn, trách nhiệm cơ bản, quan trọng và thường xuyên là phối hợp cùng với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư để quyết tâm thực hiện được mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm các luật sư trong khu vực và trên thế giới, góp phần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tôn trọng và bảo vệ lợi ích nhà nước, quốc gia, dân tộc.

Liên đoàn phải đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; Chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tranh tụng và tư vấn pháp luật cho đội ngũ luật sư đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư đối với xã hội; giữ vững niềm tin của nhân dân, của xã hội, của khách hàng đối với đội ngũ luật sư nước ta.

Ngoài ra, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn có biện pháp xây dựng các nhóm luật sư chuyên môn sâu để tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, công tác rà soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người dân. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, đào tạo đội ngũ luật sư chuyên môn trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nghiên cứu xây dựng và đề xuất với Chính phủ về chính sách thu hút luật sư tham gia sâu hơn vào các vụ kiện quốc tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh bày tỏ cám ơn sự tin tưởng của Đại hội đã bầu ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề nên ông mong muốn Liên đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để xây dựng đội ngũ luật sư ngày càng phát triển. Cá nhân ông cũng cố gắng, phấn đấu hết mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Liên đoàn trong thời gian tới.