Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Công Thọ - Giang Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sáng 11/6, các đại biểu Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, có 462 đại biểu, chiếm 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội (100% có mặt - PV) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Trình danh sách các phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, các ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia để Quốc hội phê chuẩn;
Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; Lãnh đạo và điều hành công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; giữ liên hệ với các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia; Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng bầu cử quốc gia phân công.

Cũng trong phiên họp sáng 11/6, 92,75% đại biểu tán thành phê chuẩn Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Trước đó, đồng chí Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị phân công thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Với 91,72% đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã phê chuẩn Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải do được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới tại Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Các Nghị quyết nêu trên có hiệu lực từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.