Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 26/7, tiếp tục chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 53.00 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 27.350 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 3.360 USD/người. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.097 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 16.950 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công đạt kết quả cao so với bình quân chung cả nước; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XX; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đạt được. Đồng thời, chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, nêu gương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, ĐHND tỉnh.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.Tập trung chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án lớn để tạo năng lực sản xuất mới; thu hút đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu kinh tế.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.