Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo nóng về quản lý IUU

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặc dù đã đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong quản lý IUU, nhưng tình trạng tàu cá của Cà Mau đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Mới đây, tỉnh này tiếp tục có biện pháp mạnh tay hơn nữa để chấm dứt vi phạm tình trạng này.

Sông Đốc là đô thị biển của Cà Mau, nơi tập trung nhiều tàu cá nhất của tỉnh này.
Sông Đốc là đô thị biển của Cà Mau, nơi tập trung nhiều tàu cá nhất của tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa ký chỉ thị số 02/CT-UBND, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, trong thời gian qua các cấp các ngành có liên quan đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa sâu sát, quyết tâm chưa cao, dẫn đến tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác IUU, đặc biệt vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Sở Thông tin truyền thông làm chủ công trong tuyên truyền rộng khắp, trong đó tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác về công tác chống khai thác IUU của tỉnh; phối hợp với các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng thiết bị giám sát hành trình của tàu cá mất tín hiệu kết nối.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện tốt cơ chế trao đổi thông tin giữa các tỉnh, các lực lượng chức năng trên biển theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế phối hợp đã ký kết với các đơn vị để quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động của tàu cá và ngư dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm quy định chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; quy định đăng ký, đăng kiểm; quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; quy định cấm phát triển nghề lưới kéo, tạm dừng cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá. Thực hiện chính xác, minh bạch việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản, đảm bảo; kiểm tra, giám sát chặc chẻ việc thống kê sản lượng thủy sản khai thác đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển; tàu cá ra vào cảng cá, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU tại các đơn vị, địa phương; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề xuất xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân rộng các dự án, mô hình có hiệu quả trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đối với Bộ đội Biên phòng, phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU. Kiểm soát chặt chẽ người và tàu cá ra, vào cửa biển; kiên quyết không cho tàu cá ra biển hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định; lập hồ sơ, danh sách quản lý, phối hợp theo dõi nhóm tàu “nguy cơ cao.” Tổ chức trực ban 24/24 theo dõi hoạt động tàu cá tại Hệ thống giám sát để kịp thời phát hiện, phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời tàu cá có nguy cơ, dấu hiệu chuẩn bị vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngoài ra, phải phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển để xử lý các hành vi vi phạm IUU; tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vượt ranh giới trên biển, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đối với ngành Công an, phải tập trung điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc móc nối, đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; mua, chuộc trái phép tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các địa bàn có nhiều tàu cá hoạt động xa bờ, tàu cá đã vi phạm vùng biển nước ngoài; hỗ trợ thông tin dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý lao động trên tàu cá theo quy định.

Các địa phương phải quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành chức năng, chính quyền cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ IUU. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các quy định pháp luật để nâng cao nhận thức, đồng thời thực hiện các biện pháp cam kết không vi phạm đối với người, phương tiện thuộc đối tượng “nguy cơ cao” vi phạm IUU.

Thực hiện nghiêm và chặt chẽ các biện pháp xử lý đối với tàu cá trễ hạn đăng ký, đăng kiểm, tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu kết nối trong bờ, tàu cá nằm bờ, sang bán không đúng quy định; lưu trữ đầy đủ hỗ sơ, hình ảnh để chứng minh khi có yêu cầu. Chỉ đạo thực hiện thống kê, giám sát sản lượng thủy sản khai thác qua vựa, bến cá tư nhân tại các địa bàn không có cảng cá được chỉ định.

Được biết, Cà Mau là một trong những tỉnh có đội tàu cá hàng ngàn chiếc, để thực hiện nghiêm công tác quản lý IUU, năm 2022, tỉnh này đã tịch thu phương tiện và phạt hơn 1 tỷ đồng đối với một chủ tàu vi phạm đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài.