Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 1/10/2020 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.