Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Làm tốt công tác dân vận chính quyền giúp củng cố niềm tin của Nhân dân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định. Việc thực hiện đối thoại được thực hiện có nề nếp, chất lượng, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền TP” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ngày 29/10, Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026; triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 1/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phố hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021; nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026 của Ban Dân vận Thanh ủy và Ban cán sự Đảng UBND TP. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2021, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận trên địa bàn Hà Nội giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và các lãnh đạo TP đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026

Trong đó, nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Không khí dân chủ, cởi mở ngày càng thể hiện rõ trong các sinh hoạt chính trị, chuyên môn và đời sống của Nhân dân.

Công tác dân vận chính quyền đã bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của TP, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên, chuyển biến rõ rệt.

Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định; việc thực hiện đối thoại với Nhân dân được thực hiện có nề nếp, chất lượng, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2026

Chúc mừng những kết quả đã được của Hà Nội trong việc triển khai công tác Dân vận của Đảng, đặc biệt là công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng khẳng định, công tác dân vận luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm thực hiện. Tại Hà Nội, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Hà Nội luôn là địa phương tiên phong trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với những kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. TP cũng đã phát huy hiệu quả của công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, huy động, động viên người dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, công tác dân vận chính quyền đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của TP, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của  người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân từng bước được nâng lên, chuyển biến rõ rệt. TP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định. Việc thực hiện đối thoại được thực hiện có nề nếp, chất lượng, hiệu quả đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền TP.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2026

“Để đạt những thành tích, kết quả quan trọng trong công tác dân vận giai đoạn 2016- 2021 vừa qua là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thường xuyên của Ban Dân vận T.Ư, Bộ Nội vụ và các cơ quan T.Ư; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và hiệu quả của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của Thành ủy, cùng sự vào cuộc chủ động, tập trung, quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ TP tới các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn” - Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian qua để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, mà trọng tâm là công tác cải cách hành chính và tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và các lãnh đạo TP đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2026.