DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chú trọng chất lượng đại biểu

04-03-2016 09:21
Kinhtedothi - Đó là nội dung trao đổi của ông Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây với báo Kinh tế & Đô thị về công tác chuẩn bị bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thị xã.
Thưa ông, đến nay, thị xã đã triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp như thế nào?

- Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thị xã đã thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ triển khai từng công việc cụ thể theo đúng quy định trong Luật và hướng dẫn của cấp trên. Hiện nay, thị xã đang tập trung cho công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, trên đài truyền thanh thị xã cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân nắm được chủ trương và để ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, thị xã đã tổ chức tập huấn cho các thành viên Ủy ban Bầu cử và các xã, phường về công tác bầu cử, đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan.

Việc đảm bảo cơ cấu, chất lượng ĐB được thị xã quan tâm ra sao, thưa ông?

- Chúng tôi tổ chức hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần ĐB tham gia HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo quy định, Sơn Tây được bầu 36 ĐB. Qua hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu được 65 ĐB, thành phần bao gồm Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành thị xã và ĐB tôn giáo, DN, y tế, giáo dục, 15 xã, phường trên địa bàn. Cho đến nay, có thể khẳng định, cơ cấu nữ, tỷ lệ trẻ, ngoài Đảng đều vượt so với quy định của Nhà nước.

Chúng tôi dự kiến thành lập 9 đơn vị bầu cử trên phạm vi toàn thị xã. Tùy vào điều kiện số lượng dân cư mà có những xã, phường thành lập 1 đơn vị bầu cử riêng, có nơi 2 – 3 xã, phường thành lập 1 đơn vị bầu cử. Theo dự kiến, thị xã Sơn Tây có 4 đơn vị bầu 5 ĐB với số dư là 8; 4 đơn vị bầu 3 ĐB với số dư 5; 1 đơn vị bầu 4 ĐB với số ứng cử là 7. Đến hiệp thương lần 3, thị xã sẽ chốt chỉ còn 59 ứng cử viên, trong đó đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ theo đúng quy định.

Đặc biệt, chúng tôi đang chỉ đạo HĐND các xã, phường và HĐND thị xã chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm đánh giá kết quả đạt được, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt. Đồng thời rút ra những hạn chế, tồn tại để đảm bảo HĐND nhiệm kỳ tới nâng cao năng lực, đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của người dân, chú trọng vào chất lượng ĐB.

Với cương vị là Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, ông nhận thấy tinh thần của người dân Sơn Tây đón nhận cuộc bầu cử lần này như thế nào?

- Năm 2016, thị xã xác định bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, là ngày hội của người dân. Qua tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt từ cơ sở trước, tôi nhận thấy các đơn vị đã triển khai được rất nhiều việc; Nhân dân rất phấn khởi mong chờ đến ngày bầu cử, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Vậy thị xã đã gắn kết nhiệm vụ bầu cử với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống như thế nào, thưa ông?

- Thị ủy Sơn Tây đang chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng TP lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng thời phát động các phong trào thi đua chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Xin cảm ơn ông!
TAG: