Chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt thân mật các đại biểu trí thức hoạt động trong Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KHKT) Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi những lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hội viên, trí thức của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và đội ngũ trí thức của đất nước; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các Bộ, chính quyền các địa phương luôn ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nước nhà hoạt động và đóng góp cho đất nước.
Thủ tướng gặp mặt các trí thức Khoa học và kỹ thuật
Thủ tướng nêu rõ trong những năm qua, thực hiện chủ trương và Nghị quyết của Đảng, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã phát triển và trở thành tổ chức với hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố; tập hợp đoàn kết 2,8 triệu hội viên, trong đó có trên 1,5 triệu trí thức. 

Liên hiệp các Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tích cực vào công tác tham mưu, đề xuất và chủ động thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chủ trương, đường lối, chính sách, các chương trình, đề án, dự án quan trọng của đất nước. Tích cực thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong thời đại toàn cầu hóa, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đòi hỏi cần phải phát huy mạnh mẽ nguồn vốn tri thức - nguồn nội lực quý báu của người Việt Nam. “Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp và phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, nhất là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ phát huy sáng tạo. Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Chủ động tập hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành có tâm huyết để làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để phát huy có hiệu quả tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong công tác phổ biến kiến thức, ứng dụng nhanh các tiến bộ, sản phẩm khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Tích cực triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội. “Tôi luôn lưu ý các Bộ trưởng hết sức chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, tầng lớp tinh hoa của đất nước để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác, mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn nhận thức đầy đủ về vai trò của đội ngũ trí thức, luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phù hợp trong quá trình quyết sách và chỉ đạo, điều hành của mình; đồng thời khẳng định Chính phủ, các Bộ, chính quyền các địa phương luôn ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nước nhà hoạt động và đóng góp cho đất nước. Thủ tướng cũng chúc Đại hội lần thứ VII của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam Đặng Vũ Minh bày tỏ cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội hoạt động hiệu quả, nhất là trong phát huy vai trò nồng cốt tập hợp các trí thức phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; trong các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội,... Ông Đặng Vũ Minh khẳng định, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam sẽ luôn tiếp nối truyền thống của những thế hệ các nhà khoa học đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.